La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

AUTORÍA DO PROXECTO

Iván Prieto Lage

Datos profesionais:

  • Centro de traballo actual: CEIP Froebel (funcionario de carreira desde o curso escolar 2009-10).
  • Titulacións académicas: doutor pola Universidade de Vigo (2010); licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (2004): diplomado en Mestre de Educación Física (2006).
  • Outros datos de interese relacionados co proxecto: coordinador dun grupo de traballo (50 horas) no CEIP Froebel durante o curso escolar 2010-11 titulado Formación en novas tecnoloxías e ABALAR. Profesor de 5º e 6º en aula Abalar no curso 2011-12.

Contacto:

Mónica Obelleiro Pérez

Datos profesionais:

  • Centro de traballo actual: CEIP Froebel (funcionaria de carreira desde o curso escolar 2009-10).
  • Titulacións académicas: diplomada en Mestra de Educación Primaria (2001) e Mestra de Educación Física (2002).
  • Outros datos de interese relacionados co proxecto: mestra de 5º curso en aula Abalar no curso 2010-11; mestra de 5º e 6º curso no curso académico 2011-12. Curso de Formación en novas tecnoloxías e ABALAR (50 horas) durante o curso 2010-11.

Contacto: